Avellino Luca

● Luell shoes by Avellino shoes Italian style ● Lazy type slippers - Loafers with thumbs-in style ● Beige leather material with pigskin padded with soles of rubber sole for comfort ● Shoes bring confidence when you use to Wear clothes ● With a glossy surface and a nutmeg accent, bring your favorite and fun. ● Measurement: ° Heel height: 2.5 cm ° Height of nose: 2.5 cm ● The product has a size range of 38, 39, 40, 41, 42. Note the size can vary and there are many different types. For more information on merchandise, please contact Avellino Hotline. ● Details on size and related information are given in "View size table".

106 USD151 USD

Avellino Gian

● The shoes of the Italian Avellino shoe company ● An Oxford-style strap with a flair-like appearance ● Cowhide leather with pigskin padded with soles for comfort ● Shoes bring confidence when you use to Wear clothes ● With turtle motifs and braiding highlights, bring your favorite and fun. ● Measurement: ° Heel height: 2.5 cm ° Height of nose: 2.5 cm ● The product has a size range of 38, 39, 40, 41, 42, 43. Note the size can vary and there are many different types. For more information on merchandise, please contact Avellino Hotline. ● Details on size and related information are given in "View size table".

112 USD160 USD

Avellino Zacca

● Zacca shoes from Italian Avellino shoes ● Lazy type - Loafers with the appearance of a comfortable style with finger tops ● Cowhide leather with pigskin padded with soles for comfort ● Shoes bring confidence when you use to Wear clothes ● With a glossy surface and a punch hole, bring your favorite and fun. ● Measurement: ° Heel height: 2 cm ° Height of nose: 2 cm ● The product has a size range of 38, 39, 40,41,42. Note size can vary and there are many different types. For more information on merchandise, please contact Avellino Hotline. ● Details on size and related information are given in "View size table".

116 USD165 USD

Avellino Nesta

● Avellino shoes' Nesta shoes are Italian style ● Lazy type slippers - Loafers with thumbs-in style ● Cowhide leather with pigskin padded with soles for comfort ● Shoes bring confidence when you use to Wear clothes ● With alligator motifs and accents, bring to the love and fun. ● Measurement: ° Heel height: 3 cm ° Height of nose: 3 cm ● The product has a size range of 38, 39, 40, 41, 42. Note the size can vary and there are many different types. For more information on merchandise, please contact Avellino Hotline. ● Details on size and related information are given in "View size table".

107 USD153 USD

Avellino Grosso

● Avellino shoes Grosso shoes are Italian style ● Lazy type slippers - Loafers with thumbs-in style ● Cowhide leather with pigskin padded with soles for comfort ● Shoes bring confidence when you use to Wear clothes ● With the pattern of basketball and the pin point, bring to the love and fun. ● Measurement: ° Heel height: 2 cm ° Height of nose: 2 cm ● The product has a size range of 38, 39, 40, 41, 42. Note the size can vary and there are many different types. For more information on merchandise, please contact Avellino Hotline. ● Details on size and related information are given in "View size table".

108 USD154 USD

Avellino Canna

● Canna shoes of Italian Avellino shoes ● A type of Oxford-type strap with hood ● Cowhide leather with pigskin padded with soles for comfort ● Shoes bring confidence when you use to Wear clothes ● With knit pattern and braided line highlights, bring your favorite and fun. ● Measurement: ° Heel height: 3 cm ° Height of nose: 3 cm ● The product has a size range of 38, 39, 40, 41, 42. Note the size can vary and there are many different types. For more information on merchandise, please contact Avellino Hotline. ● Details on size and related information are given in "View size table".

110 USD157 USD

Avellino Fabio

● Fabio shoes by Italian Avellino shoes ● An Oxford-style strap with a fox-like fit ● Cowhide leather with pigskin padded with soles for comfort ● Shoes bring confidence when you use to Wear clothes ● With a glossy surface and highlights of the braids, bring your favorite and fun. ● Measurement: ° Heel height: 2.5 cm ° Height of nose: 2 cm ● Products range from 38, 39, 40, 41, 42. Note size can vary and there are many different types. For more information on merchandise, please contact Avellino Hotline. ● Details on size and related information are given in "View size table".

97 USD139 USD

Avellino Peruz

● Peruz shoes by Italian Avellino shoes ● A type of Oxford-type strap with hood ● Cowhide leather with pigskin padded with soles for comfort ● Shoes bring confidence when you use to Wear clothes ● With a glossy surface and highlights of the braids, bring your favorite and fun. ● Measurement: ° Heel height: 2.5 cm ° Height of nose: 3 cm ● The product has a size range of 38, 39, 40, 41, 42, 43. Note the size can vary and there are many different types. For more information on merchandise, please contact Avellino Hotline. ● Details on size and related information are given in "View size table".

88 USD126 USD

Avellino Lazio

● Lazio shoes from Italian Avellino shoes ● Loafers with slim fit ● Cowhide leather with pigskin padded with soles for comfort ● Shoes bring confidence when you use to Wear clothes ● With glossy surface and tin foil, bring pleasure and fun. ● Measurement: ° Heel height: 2 cm ° Height of nose: 2 cm ● The product has a size range of 38, 39, 40, 41. Note the size can vary and there are many different types. For more information on merchandise, please contact Avellino Hotline. ● Details on size and related information are given in "View size table".

100 USD144 USD

Avellino Angelo

● Angelo shoes by Italian Avellino shoes ● Lazy type slippers - Loafers with thumbs-in style ● Beige leather material with pigskin padded with soles of rubber sole for comfort ● Shoes bring confidence when you use to Wear clothes ● With fur pattern and coin point accents, bring your favorite and fun. ● Measurement: ° Heel height: 1 cm ° Height of nose: 3 cm ● The product has a size range of 38, 39, 40, 41, 42. Note the size can vary and there are many different types. For more information on merchandise, please contact Avellino Hotline. ● Details on size and related information are given in "View size table".

107 USD152 USD

Avellino Santis

● Đôi giày Santis của hãng giày Avellino mang đậm phong cách Ý ● Là loại Giầy buộc dây - Oxford với dáng vẻ Tiện lợi kèm theo kiểu ngón Đường may trái phải ● Chất liệu Da bò với miếng lót bằng da heo kèm theo đế giầy là Đế phíp cho cảm giác thoải mái ● Đôi giày mang lại tự tin khi bạn dùng để Mặc trang phục ● Với hoa văn Mặt bóng và điểm nhấn Logo, đem tới sự yêu thích và vui vẻ. ● Số đo: ° Độ cao gót:2.5 cm ° Độ cao mũi: 2.5 cm ● Sản phẩm có dải size từ 38, 39, 40, 41, 42. Lưu ý kích thước có thể thay đổi và có nhiều loại khác nhau. Để biết thêm thông tin về hàng hóa, vui lòng liên hệ với số Hotline của Avellino. ● Chi tiết về size và các thông tin liên quan xem ở “Xem bảng size”.

96 USD137 USD

Avellino Morgan

● Morgan's shoes Avellino shoes are Italian style ● Lazy type - Loafers with the shape of the feet with a large toe style ● Beige leather material with pigskin padded with soles of rubber sole for comfort ● Shoes bring confidence when you use to Wear clothes ● With decorative décolleté and Embossed embroidery, bring your favorite and fun. ● Measurement: ° Heel height: 1.5 cm ° Height of nose: 2 cm ● The product has a size range of 38, 39, 40, 41, 42. Note the size can vary and there are many different types. For more information on merchandise, please contact Avellino hotline. ● Details on size and related information are given in "View size table".

97 USD139 USD

Avellino Santa

● The Santa shoes of Italian Avellino shoes company ● The type of Oxford tying strap with thumbs-in style ● Beige leather material with pigskin padded with soles of rubber sole for comfort ● Shoes bring confidence when you use to Wear clothes ● With a glossy surface and accents, bring your favorite and fun. ● Measurement: ° Heel height: 3 cm ° Height of nose: 3 cm ● The product has a size range of 38, 39, 40, 41, 42, 43. Note the size can vary and there are many different types. For more information on merchandise, please contact Avellino Hotline. ● Details on size and related information are given in "View size table".

137 USD

Avellino Ciao

● Cello shoes from Italian Avellino shoes ● Lazy type shoes - Loafers with a wide-fingered style ● Beige leather material with pigskin padded with soles of rubber sole for comfort ● Shoes bring confidence when you use to Wear clothes ● With a lizard pattern and Logo accents, it brings pleasure and fun. ● Measurement: ° Heel height: 3.5 cm ° Elevation of nose: 4 cm ● The product has a size range of 38, 39, 40, 41, 42, 43. Note the size can vary and there are many different types. For more information on merchandise, please contact Avellino Hotline. ● Details on size and related information are given in "View size table".

115 USD

Avellino Late

● The late shoes of Italian Avellino shoes ● Lazy type shoes - Loafers with a wide-fingered style ● Beige leather material with pigskin padded with soles of rubber sole for comfort ● Shoes bring confidence when you use to Wear clothes ● With a lizard pattern and Logo accents, it brings pleasure and fun. ● Measurement: ° Heel height: 3.5 cm ° Elevation of nose: 4 cm ● The product has a size range of 38, 39, 40, 41, 42, 43. Note the size can vary and there are many different types. For more information on merchandise, please contact Avellino Hotline. ● Details on size and related information are given in "View size table".

115 USD