Avellino Piero

● Piero of Avellino shoes Italian style ● Lazy type shoes - Loafers with a wide-fingered style ● Beige leather material with pigskin padded with soles of rubber sole for comfort ● Shoes bring confidence when used outdoors ● With hole pattern and punch hole, bring pleasure and fun. ● Measurement: ° Heel height: 2 cm ° Height of nose: 3 cm ● The product has a size range of 38, 39, 40, 41, 42. Note the size can vary and there are many different types. For more information on merchandise, please contact Avellino Hotline. ● Details on size and related information are given in "View size table".

113 USD160 USD

Avellino Del

● Đôi giày Del của hãng giày Avellino mang đậm phong cách Ý ● Là loại Giầy lười - Loafers với dáng vẻ Tiện lợi kèm theo kiểu ngón Ôm tròn ngón ● Chất liệu Da bò với miếng lót bằng da heo kèm theo đế giầy là Đế cao su cho cảm giác thoải mái ● Đôi giày mang lại tự tin khi bạn dùng để Mặc trang phục ● Với hoa văn Mặt bóng và điểm nhấn , đem tới sự yêu thích và vui vẻ. ● Số đo: ° Độ cao gót:2.5 cm ° Độ cao mũi: 3.5 cm ● Sản phẩm có dải size từ 38, 39, 40, 41, 42. Lưu ý kích thước có thể thay đổi và có nhiều loại khác nhau. Để biết thêm thông tin về hàng hóa, vui lòng liên hệ với số Hotline của Avellino. ● Chi tiết về size và các thông tin liên quan xem ở “Xem bảng size”.

108 USD154 USD

Avellino Notte

● Notte shoes of the Italian Avellino shoes company ● Loafers with slim fit ● Beige leather material with pigskin padded with soles of rubber sole for comfort ● Shoes bring confidence when you use to Wear clothes ● With glossy surface and tin foil, bring pleasure and fun. ● Measurement: ° Heel height: 3 cm ° Height of nose: 2.5 cm ● The product has a size range of 38, 39, 40, 41, 42, 43. Note the size can vary and there are many different types. For more information on merchandise, please contact Avellino Hotline. ● Details on size and related information are given in "View size table".

104 USD149 USD

Avellino Arisa

● Arisa shoes by Italian Avellino shoes ● Lazy type shoes - Loafers with a wide-fingered style ● Beige leather material with pigskin padded with soles of rubber sole for comfort ● Shoes bring confidence when you use to Wear clothes ● With lizard pattern and accents, bring your favorite and fun. ● Measurement: ° Heel height: 0.5 cm ° Height of nose: 2.5 cm ● The product has a size range of 38, 39, 40, 41, 42, 43. Note the size can vary and there are many different types. For more information on merchandise, please contact Avellino Hotline. ● Details on size and related information are given in "View size table".

111 USD159 USD

Avellino Ricchi

● Ricardo's pair of Avellino shoes Italian style ● The type of Sandals Sandals with the style attached to the style of finger Toe ● Leather material with leatherette padded with soles is rubber base for comfort ● Shoes bring confidence when used outdoors ● With a glossy surface and accents, bring your favorite and fun. ● Measurement: ° Heel height: 3 cm ° Height of nose: 3 cm ● The product has a size range of 40,41,42. Note size can vary and there are many different types. For more information on merchandise, please contact Avellino Hotline. ● Details on size and related information are given in "View size table".

42 USD60 USD

Avellino Poveri

● Poveri pair of Avellino shoes Italian style ● The type of Sandals Sandals with the style attached to the style of finger Toe ● Leather material with leatherette padded with soles is rubber base for comfort ● Shoes bring confidence when used outdoors ● With a glossy surface and accents, bring your favorite and fun. ● Measurement: ° Heel height: 2.5 cm ° Height of nose: 2 cm ● The product has a band size of 39,40,38. Note size can vary and there are many different types. For more information on merchandise, please contact Avellino Hotline. ● Details on size and related information are given in "View size table".

41 USD59 USD

Avellino Conni

● Connors of Avellino shoes are Italian style ● The type of Sandals Sandals with the style attached to the style of finger Toe ● Leather material with leatherette padded with soles is rubber base for comfort ● Shoes bring confidence when used outdoors ● With a glossy surface and a punch hole, bring your favorite and fun. ● Measurement: ° Heel height: 3 cm ° Height of nose: 2.5 cm ● The product has a size range of 42,38,39,40. Note size can vary and there are many different types. For more information on merchandise, please contact Avellino Hotline. ● Details on size and related information are given in "View size table".

41 USD59 USD

Avellino Francis

● Francis' pair of Avellino shoes is Italian style ● The type of Sandals Sandals with the style attached to the style of finger Toe ● Leather material with leatherette padded with soles is rubber base for comfort ● Shoes bring confidence when used outdoors ● With a glossy surface and accents, bring your favorite and fun. ● Measurement: ° Heel height: 2.5 cm ° Height of nose: 2.5 cm ● The product has a band size of 41,39,42,40. Note size can vary and there are many different types. For more information on merchandise, please contact Avellino Hotline. ● Details on size and related information are given in "View size table".

41 USD59 USD

Avellino Loreti

● Đôi Loreti của hãng giày Avellino mang đậm phong cách Ý ● Là loại Dép Sandals với dáng vẻ Lê kèm theo kiểu ngón Hở ngón ● Chất liệu Giả da với miếng lót bằng Giả da kèm theo đế giầy là Đế cao su cho cảm giác thoải mái ● Đôi giày mang lại tự tin khi bạn dùng để Ngoài trời ● Với hoa văn Mặt bóng và điểm nhấn , đem tới sự yêu thích và vui vẻ. ● Số đo: ° Độ cao gót:2.5 cm ° Độ cao mũi: 2.5 cm ● Sản phẩm có dải size từ 41,38,39,42. Lưu ý kích thước có thể thay đổi và có nhiều loại khác nhau. Để biết thêm thông tin về hàng hóa, vui lòng liên hệ với số Hotline của Avellino. ● Chi tiết về size và các thông tin liên quan xem ở “Xem bảng size”.

40 USD57 USD

Avellino Paoli

● Paellino pair of Italian Avellino shoes ● The type of Sandals Sandals with the style attached to the style of finger Toe ● Leather material with leatherette padded with soles is rubber base for comfort ● Shoes bring confidence when used outdoors ● With a glossy surface and accents, bring your favorite and fun. ● Measurement: ° Heel height: 2.5 cm ° Height of nose: 2.5 cm ● Products range from 41,38,40. Note size can vary and there are many different types. For more information on merchandise, please contact Avellino Hotline. ● Details on size and related information are given in "View size table".

41 USD59 USD

Avellino Gino

● Gino pair of Avellino shoes Italian style ● The type of Sandals Sandals with the style attached to the style of finger Toe ● Leather material with leatherette padded with soles is rubber base for comfort ● Shoes bring confidence when used outdoors ● With a glossy surface and accents, bring your favorite and fun. ● Measurement: ° Heel height: 2.5 cm ° Height of nose: 2.5 cm ● Products range from 41,38,40. Note size can vary and there are many different types. For more information on merchandise, please contact Avellino Hotline. ● Details on size and related information are given in "View size table".

41 USD59 USD

Avellino Mengo

● The men's shoes of Italian Avellino shoes ● The type of Oxford tying strap with thumbs-in style ● Cowhide leather with pigskin padded with soles for comfort ● Shoes bring confidence when you use to Wear clothes ● With a lizard pattern and strands of lace, bring a love and fun. ● Measurement: ° Heel height: 3 cm ° Height of nose: 3.5 cm ● The product has a size range of 38, 39, 40, 41, 42, 43. Note the size can vary and there are many different types. For more information on merchandise, please contact Avellino Hotline. ● Details on size and related information are given in "View size table".

105 USD150 USD

Avellino Santa

● The Santa shoes of Italian Avellino shoes company ● The type of Oxford tying strap with thumbs-in style ● Beige leather material with pigskin padded with soles of rubber sole for comfort ● Shoes bring confidence when you use to Wear clothes ● With a glossy surface and accents, bring your favorite and fun. ● Measurement: ° Heel height: 3 cm ° Height of nose: 3 cm ● The product has a size range of 38, 39, 40, 41, 42, 43. Note the size can vary and there are many different types. For more information on merchandise, please contact Avellino Hotline. ● Details on size and related information are given in "View size table".

137 USD

Avellino Ciao

● Cello shoes from Italian Avellino shoes ● Lazy type shoes - Loafers with a wide-fingered style ● Beige leather material with pigskin padded with soles of rubber sole for comfort ● Shoes bring confidence when you use to Wear clothes ● With a lizard pattern and Logo accents, it brings pleasure and fun. ● Measurement: ° Heel height: 3.5 cm ° Elevation of nose: 4 cm ● The product has a size range of 38, 39, 40, 41, 42, 43. Note the size can vary and there are many different types. For more information on merchandise, please contact Avellino Hotline. ● Details on size and related information are given in "View size table".

115 USD

Avellino Late

● The late shoes of Italian Avellino shoes ● Lazy type shoes - Loafers with a wide-fingered style ● Beige leather material with pigskin padded with soles of rubber sole for comfort ● Shoes bring confidence when you use to Wear clothes ● With a lizard pattern and Logo accents, it brings pleasure and fun. ● Measurement: ° Heel height: 3.5 cm ° Elevation of nose: 4 cm ● The product has a size range of 38, 39, 40, 41, 42, 43. Note the size can vary and there are many different types. For more information on merchandise, please contact Avellino Hotline. ● Details on size and related information are given in "View size table".

115 USD